28 بهمن 1397 - 10:05

کلاب بروژ

کلاب بروژ

جدول مسابقات لیگ قهرمانان اروپا
# تیم امتیاز بازی
آخرین بازی ها
نمودار نقطه ای
DAY 5 DAY 5 دور رفت،روز سوم دور رفت، روز اول DAY 6 DAY 6 دور برگشت،روز اول دور رفت،روز دوم
بردمساویباختنمایش بیشتر