17 آذر 1398 - 20:31

آژاکس

آژاکس

جدول مسابقات اردویسه
آخرین بازی ها
نمودار نقطه ای
دور رفت،روز دوم Round 5 Semi Finals DAY 5 Round 5 Round 5 Quarter Finals دور رفت،روز سوم Round 5 دور رفت، روز اول Round 5 DAY 6 Semi Finals Round 6 Round 4
برد


مساوی


باخت