29 شهریور 1398 - 14:58

دیژون

دیژون

جدول مسابقات لوشامپیونه
# تیم امتیاز بازی
19 دیژون 31 36
آخرین بازی ها
نمودار نقطه ای
هفته اول 1 2 هفته دوم هفته سوم 3 4 هفته چهارم 5 هفته پنجم هفته ششم هفته هفتم هفته هشتم هفته نهم هفته دهم
برد


مساوی


باخت


نمایش بیشتر