27 دی 1398 - 20:25

دیژون

دیژون

جدول مسابقات لوشامپیونه
# تیم امتیاز بازی
19 دیژون 31 36
آخرین بازی ها
نمودار نقطه ای
1 هفته اول 2 هفته دوم هفته سوم 3 4 هفته چهارم 5 هفته پنجم 6 هفته ششم 7 هفته هفتم 8
برد


مساوی


باخت


نمایش بیشتر