22 مهر 1398 - 14:39

نیس

نیس

جدول مسابقات لوشامپیونه
# تیم امتیاز بازی
7 نیس 53 36
آخرین بازی ها
نمودار نقطه ای
هفته اول 1 2 هفته دوم 3 هفته سوم 4 هفته چهارم هفته پنجم 5 6 هفته ششم 7 هفته هفتم 8
برد


مساوی


باخت