3 اسفند 1398 - 16:51

نیس

نیس

جدول مسابقات لوشامپیونه
# تیم امتیاز بازی
7 نیس 53 36
آخرین بازی ها
نمودار نقطه ای
هفته اول 1 2 هفته دوم هفته سوم 3 4 هفته چهارم 5 هفته پنجم 6 هفته ششم 7 هفته هفتم 8
برد


مساوی


باخت