11 خرداد 1399 - 08:32

تراکتورسازی تبریز

تراکتورسازی تبریز

جدول مسابقات لیگ برتر ایران
آخرین بازی ها
نمودار نقطه ای
هفته اول 1 هفته دوم 2 3 هفته سوم هفته چهارم 4 5 هفته پنجم هفته ششم 6 7 هفته هفتم هفته هشتم
برد


مساوی


باخت