18 آذر 1398 - 17:15

تراکتورسازی تبریز

تراکتورسازی تبریز

جدول مسابقات لیگ برتر ایران
آخرین بازی ها
نمودار نقطه ای
هفته اول 1 2 هفته دوم هفته سوم 3 4 هفته چهارم هفته پنجم 5 6 هفته ششم 7 هفته هفتم هفته هشتم
برد


مساوی


باخت