31 مرداد 1398 - 22:31

بورسیا دورتموند

بورسیا دورتموند

جدول مسابقات بوندسلیگا
آخرین بازی ها
نمودار نقطه ای
DAY 5 Round 5 Round 3 دور رفت، روز اول DAY 6 Round 6 Round 4 دور رفت،روز دوم 1/8 1/8 هفته اول 1/8 1/8 هفته دوم هفته سوم
برد


مساوی


باخت


نمایش بیشتر