17 آذر 1398 - 03:13

رن

رن

جدول مسابقات لوشامپیونه
# تیم امتیاز بازی
12 رن 46 36
آخرین بازی ها
نمودار نقطه ای
Round 5 Round 5 Round 5 Round 5 Round 5 1/8 1/16 1 هفته اول 1/8 1/16 2 هفته دوم هفته سوم 3
برد


مساوی


باخت