29 خرداد 1398 - 05:18

رن

رن

جدول مسابقات لوشامپیونه
# تیم امتیاز بازی
12 رن 46 36
آخرین بازی ها
نمودار نقطه ای
هفته اول 1/8 1/16 1/8 1/16 هفته دوم هفته سوم هفته چهارم هفته پنجم هفته ششم هفته هفتم هفته هشتم هفته نهم هفته دهم هفته یازدهم
برد


مساوی


باخت