4 اردیبهشت 1398 - 02:32

رن

رن

جدول مسابقات لوشامپیونه
# تیم امتیاز بازی
11 رن 43 33
آخرین بازی ها
نمودار نقطه ای
1/16 1/8 1/16 هفته اول 1/8 هفته دوم هفته سوم هفته چهارم هفته پنجم هفته ششم هفته هفتم هفته هشتم هفته نهم هفته دهم هفته یازدهم
برد


مساوی


باخت