10 فروردین 1399 - 09:26

برنلی

برنلی

جدول مسابقات لیگ جزیره
# تیم امتیاز بازی
15 برنلی 40 38
آخرین بازی ها
نمودار نقطه ای
1 هفته اول هفته دوم 2 3 هفته سوم 4 هفته چهارم هفته پنجم 5 6 هفته ششم 7 هفته هفتم 8
برد


مساوی


باخت