8 خرداد 1399 - 21:45

برنلی

برنلی

جدول مسابقات لیگ جزیره
# تیم امتیاز بازی
15 برنلی 40 38
آخرین بازی ها
نمودار نقطه ای
1 هفته اول هفته دوم 2 3 هفته سوم 4 هفته چهارم 5 هفته پنجم 6 هفته ششم 7 هفته هفتم 8
برد


مساوی


باخت