28 بهمن 1397 - 10:06

استقلال خوزستان

استقلال خوزستان

آخرین بازی ها
نمودار نقطه ای
هفته اول هفته اول هفته دوم هفته سوم هفته چهارم هفته پنجم هفته ششم هفته هفتم هفته هشتم هفته نهم هفته دهم هفته یازدهم هفته دوازدهم هفته سیزدهم هفته چهاردهم
برد


مساوی


باخت


گزارش تصویری اختصاصی دیدار پرسپولیس تهران - استقلال خوزستان