3 اسفند 1398 - 17:14

تولوز

تولوز

جدول مسابقات لوشامپیونه
# تیم امتیاز بازی
15 تولوز 38 36
آخرین بازی ها
نمودار نقطه ای
هفته اول 1 2 هفته دوم 3 هفته سوم 4 هفته چهارم 5 هفته پنجم 6 هفته ششم هفته هفتم 7 8
برد


مساوی


باخت