4 اردیبهشت 1398 - 02:53

پاری سن ژرمن

پاری سن ژرمن

جدول مسابقات لوشامپیونه
آخرین بازی ها
نمودار نقطه ای
دور رفت،روز دوم DAY 5 Round 5 دور رفت،روز سوم دور رفت، روز اول DAY 6 Round 6 Round 4 1/8 هفته اول 1/8 هفته دوم هفته سوم هفته چهارم هفته پنجم
برد


مساوی


باخت