17 آذر 1398 - 03:16

آمیان

آمیان

جدول مسابقات لوشامپیونه
# تیم امتیاز بازی
16 آمیان 35 36
آخرین بازی ها
نمودار نقطه ای
هفته اول 1 2 هفته دوم هفته سوم 3 هفته چهارم 4 5 هفته پنجم 6 هفته ششم 7 هفته هفتم 8
برد


مساوی


باخت