3 اسفند 1398 - 15:49

لیون

لیون

جدول مسابقات لوشامپیونه
# تیم امتیاز بازی
3 لیون 66 36
آخرین بازی ها
نمودار نقطه ای
Round 4 Round 6 دور رفت،روز دوم Round 6 Round 6 DAY 5 Round 5 Round 6 دور رفت،روز سوم دور رفت، روز اول Round 6 DAY 6 Round 6 Round 6 1/8
برد


مساوی


باخت