4 اردیبهشت 1398 - 02:34

لیون

لیون

جدول مسابقات لوشامپیونه
# تیم امتیاز بازی
3 لیون 59 33
آخرین بازی ها
نمودار نقطه ای
Round 5 دور رفت،روز سوم دور رفت، روز اول DAY 6 Round 6 Round 4 دور رفت،روز دوم DAY 5 1/8 1/8 هفته اول هفته دوم هفته سوم هفته چهارم هفته پنجم
برد


مساوی


باخت